Số Belarus 1-100

# Writing your language Writing Reading
0 Số không нуля -
1 Một адзін -
2 Hai два -
3 Ba тры -
4 Bốn чатыры -
5 Năm пяць -
6 Sáu шэсць -
7 Bảy сем -
8 Tám восем -
9 Chín дзевяць -
10 Mười дзесяць -
11 Mười một адзінаццаць -
12 Mười hai дванаццаць -
13 Mười ba трынаццаць -
14 Mười bốn чатырнаццаць -
15 Mười lăm пятнаццаць -
16 Mười sáu шаснаццаць -
17 Mười bảy семнаццаць -
18 Mười tám васемнаццаць -
19 Mười chín дзевятнаццаць -
20 Hai mươi дваццаць -
21 Hai mươi mốt дваццаць адзін -
22 Hai mươi hai дваццаць два -
23 Hai mươi ba дваццаць тры -
24 Hai mươi bốn дваццаць чатыры -
25 Hai mươi lăm дваццаць пяць -
26 Hai mươi sáu дваццаць шэсць -
27 Hai mươi bảy дваццаць сем -
28 Hai mươi tám дваццаць восем -
29 Hai mươi chín дваццаць дзевяць -
30 Ba mươi трыццаць -
31 Ba mươi mốt трыццаць адзін -
32 Ba mươi hai трыццаць два -
33 Ba mươi ba трыццаць тры -
34 Ba mươi bốn трыццаць чатыры -
35 Ba mươi năm трыццаць пяць -
36 Ba mươi sáu трыццаць шэсць -
37 Ba mươi bảy трыццаць сем -
38 Ba mươi tám трыццаць восем -
39 Ba mươi chín трыццаць дзевяць -
40 Bốn mươi сорак -
41 Bốn mươi mốt сорак адзін -
42 Bốn mươi hai сорак два -
43 Bốn mươi ba сорак тры -
44 Bốn mươi bốn сорак чатыры -
45 Bốn mươi lăm сорак пяць -
46 Bốn mươi sáu сорак шэсць -
47 Bốn mươi bảy сорак сем -
48 Bốn mươi tám сорак восем -
49 Bốn mươi chín сорак дзевяць -
50 Năm mươi пяцьдзесят -
51 Năm mươi mốt пяцьдзесят адзін -
52 Năm mươi hai пяцьдзесят два -
53 Năm mươi ba пяцьдзесят тры -
54 Năm mươi bốn пяцьдзесят чатыры -
55 Năm mươi lăm пяцьдзесят пяць -
56 Năm mươi sáu пяцьдзесят шэсць -
57 Năm mươi bảy пяцьдзесят сем -
58 Năm mươi tám пяцьдзесят восем -
59 Năm mươi chín пяцьдзесят дзевяць -
60 Sáu chục шэсцьдзесят -
61 Sáu mươi một шэсцьдзесят адзін -
62 Sáu mươi hai шэсцьдзесят два -
63 Sáu mươi ba шэсцьдзесят тры -
64 Sáu mươi bốn шэсцьдзесят чатыры -
65 Sáu mươi lăm шэсцьдзесят пяць -
66 Sáu mươi sáu шэсцьдзесят шэсць -
67 Sáu mươi bảy шэсцьдзесят сем -
68 Sáu mươi tám шэсцьдзесят восем -
69 Sáu mươi chín шэсцьдзесят дзевяць -
70 Bảy mươi семдзесят -
71 Bảy mươi một семдзесят адзін -
72 Bảy mươi hai семдзесят два -
73 Bảy mươi ba семдзесят тры -
74 Bảy mươi bốn семдзесят чатыры -
75 Bảy mươi lăm семдзесят пяць -
76 Bảy sáu семдзесят шэсць -
77 Bảy mươi bảy семдзесят сем -
78 Bảy mươi tám семдзесят восем -
79 Bảy mươi chín семдзесят дзевяць -
80 Tám mươi восемдзесят -
81 Tám mươi mốt восемдзесят адзін -
82 Tám mươi hai восемдзесят два -
83 Tám mươi ba восемдзесят тры -
84 Tám mươi bốn восемдзесят чатыры -
85 Tám mươi lăm восемдзесят пяць -
86 Tám mươi sáu восемдзесят шэсць -
87 Tám mươi bảy восемдзесят сем -
88 Tám mươi tám восемдзесят восем -
89 Tám mươi chín восемдзесят дзевяць -
90 Chín chục дзевяноста -
91 Chín mươi phần một дзевяноста адзін -
92 Chín mươi hai дзевяноста два -
93 Chín mươi ba дзевяноста тры -
94 Chín mươi bốn дзевяноста чатыры -
95 Chín mươi lăm дзевяноста пяць -
96 Chín mươi sáu дзевяноста шэсць -
97 Chín mươi bảy дзевяноста сем -
98 Chín mươi tám дзевяноста восем -
99 Chín mươi chín дзевяноста дзевяць -
100 Một trăm сто -